لیوان آب کوچکی در دستانش بود و کم کمک آب می نوشید

                چشمکی زدم و پرسیدم : چه خبر ؟ خوبی؟

                لبخند زد و یواشکی خندید ...

                لیوان آبش که خالی شد آرام و آهسته به سمت کلاس رفت

                دور شدنش را نگاه کردم ، با خودم گفتم : چه ساده و چه خوب بود حس شادی پنهان شده در نگاه معصومش

                ....

                          راستی !!!!

                می دانی حس خوب یعنی چه ؟؟؟

 

      حس خوب یعنی ... 

                   حس خوب یعنـــــی کودک مانـــــدن

                            حس خوب یعنی نقاشی آزاد ، آزاد آزاد


                    حس خوب یعنی تکــــــرار روز تولد

                                                 حس خوب یعنی گول نزدن وجدان

                                                                         یعنی آشتی کردن

                                                                          یعنی قهر نبودن  ...


                                                     ....حس خوب یعنی بخشیدن

                    حس خوب یعنی شریک شدن در بازی کودکان و


                                                           کیف کردن و غش غش خندیدن


                 حس خوب یعنی نوازش دستان مادر    

                                       حس خوب یعنی شانه های استوار پدر

 

                      حس خوب یعنی...

 

                 من ، تو ، خدا ، گلدان شمعدانی و یک چمدان شادی

                  پس ..........

                                          حسم را خوب خــــواهم کرد

                                           از هـــمین امروز ، از همین حالا...


                                                       

 


                                       ************************


  

قابل توجه اولیاء محترم مرکز پیش دبستانی و مهد کودک شادزی :

لطفاً جهت دریافت شناسه و گذر واژه به مسئول سایت ( کلهر ) مراجعه فرمایید .