امسال را با تکه های شکسته ی سال قبل شروع نخواهم کرد ...       

 

                    امسال سال دیگری است ....

                    امســـــــــــالم را پر از حـــــــــس خوب خواهم کرد

 

      حس خوب یعنی ... 

                   حس خوب یعنـــــی کودک مانـــــدن


                    حس خوب یعنی تکــــــرار روز تولد

                                                 حس خوب یعنی گول نزدن وجدان


                                                     ....حس خوب یعنی بخشیدن

                    حس خوب یعنی شریک شدن در بازی کودکان و


                                                           کیف کردن و غش غش خندیدن


                 حس خوب یعنی نوازش دستان مادر    

                    حس خوب یعنی خدا ، من و یک دنیا آرامش

 

                      حس خوب یعنی...

 

                 امـــــسال ســـــال دیگری است ...

                  پس ..........

                                          حسم را خوب خــــواهم کرد

                                           از هـــمین امروز ، از همین حالا...


                                                           لبتان شاد و دلتان روشن - نوروزتان پیروز

 


                                       ************************


  

قابل توجه اولیاء محترم مرکز پیش دبستانی و مهد کودک شادزی :

لطفاً جهت دریافت شناسه و گذر واژه به مسئول سایت ( کلهر ) مراجعه فرمایید .